Informationsfolder

Fagfolk der arbejder med børn og unge, har et særlig ansvar for at sikre, at børn der viser tegn på mistrivsel, får den rette hjælp.

Vedhæftet folder skal give forældre indblik i hvilke handleveje dagtilbud har, for at sikre det enkelte barn.