Bevægelse/science

BEVÆGELSE OG SCIENCE - Bevægelse af krop og hjerne gør børn glade

 

Pinjevejens Børnehus er en profil institution med fokus på bevægelse og science -  i Pinjevejens Børnehus er hele kroppen en aktiv del af hverdagen

Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel for både børn og voksne.

Vi har en undersøgende og eksperimenterende tilgang til verden, som åbner for en aktiv inddragelse af børns begyndende forståelse for bl.a. størrelser, talfornemmelse, geometri, naturfænomener, begreber som stor/lille, over/under, mange/få – altså at give barnet mulighed for at danne erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge.

  

Undersøgelser viser at kreativitet, koncentration, opmærksomhed og glæden ved livet får et positivt boost, når vi bruger både krop og hjerne aktivt i løbet af dagen.

I Pinjevejens Børnehus inviterer vi til at bruge krop og hjerne både via de fysiske rum og via de aktiviteter,  som vi dagligt tilbyder børnene.

Masser af gode rum til udfoldelse

I vuggestuen har vi et stort skønt fællesrum på 50 kvm, hvor der er madrasser på gulvet, gynger, balancebom, bolde, sanse bolde, klatrevæg, gynger og ribber. Dagligt opdeles børnene i små grupper a 3-5 børn, hvor de sammen med en personale laver aktiviteter, hvor bevægelse og det at have en undersøgende tilgang, er i fokus.

 

I børnehaven har vi en stor borg i vores fællesrum og et motorikrum med klatrevæg, gynge og ribbe. Børnehaven benytter derudover ugentligt vores gangarealer hvor der ex. bliver lavet motorikbane, opstillet kegler, bolde eller kørt på balancebræt. Som i vuggestuen, opdeles børnene i børnehaven dagligt i mindre grupper hvor bevægelse og det at have en undersøgende tilgang, er i fokus.

  

Vi synes selv vi har byens bedste legeplads.

Legepladsen i både vuggestuen og børnehaven, emmer af natur, god plads og kuperet terræn. Her er der rig mulighed for både at køre på mooncar, balancecykel, klatre, bygge hule, spille fodbold, gynge, finde bænkebider og lege m. sand.

 

 

 

”Børne idræt på tværs”

2 gang ugentlig er børnehavebørnene på skift til ”Børneidræt på tværs” i Syd Bank Arena. Vi bliver hentet og bragt af en bus på vores parkeringsplads.

Børneidræt på tværs har særlig fokus på idrætsaktiviteter for børn i alderen 3-6 år. Formålet er, at børnene stifter bekendtskab med forskellige former for idræt, lege og oplever glæden ved kropslige aktiviteter og udvikler deres motorik.

Børneidræt på tværs har et samarbejde med DGI og UC syd Kolding.

 

Adgang til gymnastikhal og Tarzanbane

Vi har et godt samarbejde med Munkevænget Skole som giver os mulighed for at låne deres gymnastikhal en gang om ugen. Gymnastikhallen benyttes af både børnehavebørn og vuggestuebørn.

Derudover har vi adgang til SFOens tarzanbane i formiddagstimerne. Tarzanbanen giver rig mulighed for fysisk udfoldelse.

 

Ud i det blå

Vi råder over 2 ladcykler med el-motor, cyklerne giver os mulighed for at komme til nye steder, hvor vi ellers ikke har mulighed for at komme ex. stranden, Landbrugsmuseet i Harte og Geografiks Have.

Alle børnehavebørn har en fast ugentligt turdag, hvor turen ofte går i skoven, legepladser, Harteværket eller andre destinationer i Kolding.

 

 Science

I Pinjevejens Børnehus vægter vi at have en undersøgende tilgang, som giver børnene mulighed for at udvikle en kreativ, produktiv og kritisk tilgang til verden – en sciencetilgang.

Her arbejder vi på at give børnene mulighed, for at blive inspireret til at undre sig.

Vi vil være undersøgende og nysgerrige på både naturen, kroppen samt diverse små forsøg der kan laves i børnehøjde. Ex. hvad sker der når vi skubber med kroppen og når vi trækker med kroppen, hvad sker der når vi blander naturens elementer, hvordan fungerer vand- og vindkraft, hvordan ser en computer ud indeni.

Fx arbejder vi i små science grupper, hvor den eksperimenterende og undersøgende leg er i fokus - vi undersøger hvor hurtigt legetøjsbilen glider ned af rutsjebanen, hvor meget vand der skal til og hvor vandet flyder hen, når det er gledet ned af rutsjebanen.

Derudover har vi et samarbejde med LEGO hvor vores børn, i samarbejde med vores personale og personale fra LEGO, afprøver og leger med nye kommende LEGO produkter.

 

Kom gerne forbi og se vores institution, vi viser gerne rundt