Behovsåbent

Behovsåbent 2020

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 10. oktober 2018 besluttet, at der fremover vil være følgende perioder med behovsåbent i dagpleje og daginstitutioner:

 

Dage med behovsåbent i Kolding Kommune 2020

  • De 3 hverdage før Påske (6.+7.+8. april)
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag (22. maj)
  • Uge 28-29-30
  • Dagene mellem jul og nytår (28.+29.+30. december)
  • Nytårsaftensdag (31. december) institutionen lukker kl. 12.30

Derudover er der følgende lukkedage:

Dage hvor der er helt lukket (hvor der ikke tilbydes alternativ åbent):

  • Grundlovsdag (5. juni)
  • Juleaftensdag (24. december)

Behovsåbent betyder, at der fordelt i kommunen er enkelte institutioner, der holder åbent.

Begrundelsen for behovsåbent er at udnytte ressourcerne bedst muligt i perioder, hvor der er få børn.

 

Pinjevejens Børnehus er i disse perioder sammen med børn og personale fra:

 Børnehaven Tusindfryd, Skovvejen 84, 6000 Kolding                                                           Daginstitutionen Palmealle, Palmealle 2, 6000 Kolding                                                             Daginstitutionen Nordstjernen, Nørremarksvej 18, 6000 Kolding

 

I 2020 er det Pinjevejens Børnehus som har fysisk åbent.

 

Vi kan ikke garantere at der er personale fra barnets stue/afdeling tilstede. Ledelsen kan ligeledes varetages af en ledelsesperson fra en af de øvrige institutioner.

Hovedparten af det pædagogiske personale vil afvikle ferie i behovsperioderne, for at personaleressourcerne kan anvendes i de perioder af året, hvor børnene ikke afvikler ferie og dermed er i institutionen.

I vil som forældre i god tid inden ferieperioderne, blive bedt om at tilkendegive, om jeres barn holder fridage/ferie eller har brug for det pædagogiske tilbud. Dette foregår via opslag og uddelte breve.

Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer med antal tilmeldte børn. Det er også grunden til, at der skal angives et cirka komme/gå tidspunkt, så personaleressourcerne kan udnyttes bedst muligt. Kommer barnet alligevel ikke, trods en tilmelding skal forældrene melde afbud hurtigst muligt – og senest om morgenen samme dag.

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Bruun Johannesen                                                                                                     Daginstitutionsleder