Opstart

Velkommen til Pinjevejens Børnehus: Vi glæder os til at tage imod jer.

 

Vi håber, at I bliver glade for at komme i Pinjevejens Børnehus. I Pinjevejens Børnehus vægter vi et tæt og gensidigt respektfuldt forældresamarbejde højt. Omkring samarbejde se bjælken "Samarbejde".

 

Inden dit barn starter i Pinjevejens Børnehus vil I blive kontaktet enten på e-boks eller via sms. Her vil I blive bedt om at ringe til os for at aftale nærmere omkring et besøg. Vi håber, at I har besøgt vores hjemmeside og herigennem fået et indblik i vores hverdag.

Vi forventer, at I inden opstart får jer oprettet på NEMintra, som er vores intra hvor vi deler billeder, hverdagsbeskrivelser, ugeplaner etc. med jer. På NEMintra udfylder I barnets kartotekskort, som er informationer omkring jeres telefonnr., hvem vi skal ringe til i tilfælde af sygdom, hvem der må hente og bringe, særlige hensyn vedr. kost, vaccinationer, fuldmagter etc..

 

Inden dit barn starter i Pinjevejens Børnehus.

At starte i vuggestue/børnehave med 11 andre vuggestuebørn eller 20-22 børnehavebørn, kan være overvældende for både barnet og jer som forældre. Barnet skal slippe mor og far og det kan være svært både for barnet og forældre. Derfor skal opstarten forberedes grundigt dels af forældre og dels af vuggestue/børnehave. Det vigtigste for en god start i institutionen for barn og forældre er tryghed. Derfor mener vi, at jo større kendskab I som forældre og barn har til stedet og det personale, hvortil I skal aflevere jeres barn jo mere tryg er barnet. I vil få en kontaktpædagog, som er den person, der har overblikket over, hvordan det går med barnet. Det er ligeledes den personale, som indkalder til opstartssamtalen, 3 mdr. samtale og skole hjemsamtale. Der vil altid være mulighed for at bede om en samtale med primærpædagogen udover de planlagte samtaler.

Den første tid for både vuggestue og børnehave

Det er vores erfaring, at det er meget individuelt, hvordan og hvornår det enkelte barn falder til. Vi kan dog give følgende retningslinjer.

- Aftal med jeres barns kontaktpædagog, hvordan opstarten skal forløbe. Hvis det er muligt så afsæt gerne et par dage til indkøringen.

- Aftal hvornår I kommer den første dag, så vi er klar

- Aftal hvornår og hvor længe jeres barn skal være her selv. De første dage bør være korte.

- Send dit barn det signal, at her er det rart, at være. Det modsatte gør barnet utryg.

- Sig altid farvel når du går. Personalet hjælper gerne med at gøre afskeden så hurtig og naturlig som muligt.

- Hvis dit barn er ked af det, klarer personalet det - gå ikke tilbage til barnet. Ring eller sms i stedet for til os og hør hvordan det går.

- Stol på, at personalet har erfaring og uddannelse til at tage sig af dit barn.