FORÆLDRESAMTALER

Vi afholder:

Opstartssamtale

3 mdr samtale

Overleveringssamtale fra vuggestue til børnehave

Skoleparathedssamtale

Samtaler efter behov

Vi inddrager forældrene i forhold til, hvornår mødet skal finde sted og hvad mødet skal omhandle.

Vi er grundig forberedte ved en forældresamtale – fx gennem observationer og sparring både internt og eksternt

Vi giver gerne forældrene en hjemmeopgave ud fra det, der er aftalt ved samtalen. Der skrives referat efter behov, og dette referat udleves til forældrene.