OM INSTITUTIONEN

 

Kære børn og forældre

Velkommen til Pinjevejens Børnehus. Pinjevejens Børnehus er en profil institution med særlig fokus på bevægelse og science.

Vi er beliggende i det vestlige Kolding tæt på Harte, Fuglekvarteret, Brennerpasset, motorvejen, midtbyen og storcentret. Vi er en institution med 3 vuggestuegrupper med 12 børn på hver stue og 4 børnehavegrupper med 20-22 børn på hver stue. Vi har en stor og naturskøn legeplads, som giver mulighed for at bruge hele kroppen. Se under bjælken ”Sådan bor vi”, hvor der er billeder af vores institution.

 

 

 

På hver stue er der 2 pædagoger og en PAU/pædagogmedhjælper eller pædagogstuderende. Derudover har vi en ressourcepædagog og en specialpædagog ansat i huset. I august 2019 fik vi del i socialstyrelsens puljemidler omkring flere pædagoger til daginstitutioner – det betyder, at vi har yderligere 3 pædagoger ansat indtil den 30. august 2021. De udgør til sammen et ressourceteam på 5 pædagoger. Ressourceteamet arbejder rundt på stuerne fx med at muliggøre at opdele børnene i mindre grupper eller, at stuepædagogen til et nystartet barn kan fordybe sig i den nye familie imens den ekstra pædagog kan være sammen med stuens børn. Ligeledes har vi prioriteret at have 2 vikarer, som dækker ind ved sygdom, ferie eller lignende.

 

Som institution har vi fokus på:

 • Det enkelte barn og dets familie. At barnet er tryg, trives, udvikler sig og tilegner sig læring er omdrejnings punktet i vores daginstitution. Ligeledes er et trygt og gensidigt samarbejde med forældre afgørende for vores arbejde. Læse gerne Den Styrkede Pædagogiske Læreplan under bjælken "Læreplan" og om Forældresamarbejde under bjælken "samarbejde"
 • Bevægelse og science – se vores beskrivelse under bjælken ”Bevægelse og Science”

 • Leg – legen har en værdi i sig selv og er en gennemgående del af både vuggestuen og børnehaven. Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog og nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd, lysten til at udforske omverden og identitet.

  I Pinjevejens Børnehus har vi valgt at uddanne alle personaler i GROW udviklingsleg. En pædagog fra hver stue er blevet uddannet i GROW udviklingsleg og i februar 2020 har alle personaler fået et kortere uddannelsesforløb på 2 personalemøder. I GROW udviklingsleg er der bl.a. fokus på den udviklende leg i det daglige samspil både mellem børnene og barn-voksen. Vi hjælper til med at systematisere og organisere legene. Dette med udgangspunkt i både det enkelte barns og gruppens udvikling. Legen gør en kæmpe forskel for den enkelte barns trivsel, udvikling og læring. GROW udviklingsleg tager udgangspunkt i Susan Harts Neuroaffektiv udviklingspsykologi.

 • Vi er i et samarbejde med LEGO, hvor de kommer og besøger os. Børnene tester sammen med LEGO personale  nye LEGO produkter. LEGO personale leger sammen med børnene og iagttager, hvordan børnene leger med de nye LEGO produkter og ud fra dette videreudvikles der sammen med børnene på nye produkterne.

 • Derudover har vi en gruppe, som er med i ”Rytmer på Tværs”. Dvs. de deltager i et musisk fælleskab med bl.a. musikskolen og andre dagtilbud i Kolding Kommune. De tager til karneval, mødes til koncerter, fællesang og sang er en daglig del af stuen.

  En vuggestue gruppe har et tæt samarbejde med lokalområdets plejehjem, som de jævnligt besøger.

 • Overgange. Dvs. overgangen fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Vi er så heldige at vores vuggestue og børnehave er tæt forbundet, hvilket giver  mulighed for at vuggestuebørnene får et udvidet  kendskab til både børnehavepersonale og børnehavebørnene. Ofte går børnehavepersonalet på besøg i vuggestuen og siger Godmorgen til vuggestuens personale og børn. Dermed bliver børnehavepersonalet kendte voksne for vuggestuebarnet. Ligeledes tager vuggestuebørnene på besøg i børnehaven sammen med den trygge vuggestuevoksen. Fx kan en gruppe af de store vuggestuebørn tage med børnehaven på tur. De store børnehavebørn besøger ugentligt Munkevænget SFOen og tager jævnligt på besøg på skolen.

 •  

Som ledelse arbejder vi tæt på både forældre, børn og medarbejder. Både leder og souschef har timer rundt på stuerne både om morgenen og eftermiddagen. Derudover er døren altid åben for alle både store og små til en snak om stort og småt.

 

Vil I vide mere om os er I velkommen til at ringe på telefonnr. 40 23 99 98 og få en rundvisning med enten Kirsten (Leder) eller Ulla (souschef)